Nyugdíjas Értelmiségiek Egyesülete Nyírbátor

Bejegyzés éve:1995

Tagjainak száma:41 fő

Az egyesület nem közhasznú.

Vezetője: Tóth Árpádné

Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fáy András u. 13.fsz.1.

Levelezési címe: 4300 Nyírbátor, Fáy András u. 13. fsz.1.

Telefonszám:06-42-282-129;+36/30 863 7750

Nyilvántartási száma:1458

E-mail, honlap: toth.feketeilona@gmail.com

Az egyesület célja a  nyugdíjasok, illetve az időskorúak emberi, állampolgári,  társadalmi  és  anyagi  jogainak  érvényre  juttatása,  érdekeinek egyéni és kollektív védelme, valamint képviselete. 

Különös  figyelmet  fordít  az  idősek  társadalmi  megbecsülésének  erősítésére, egészségvédelmére,  kulturális  igényeinek  lehetőség  szerinti  kielégítésére, szociális  helyzetük  figyelemmel  kísérése. Aktív  részvétel   Nyírbátor városi rendezvényein, hagyományőrző programokon, népi játékok,  népdalok, különböző szerepek betanulása, előadása kulturális seregszemléken. A  nagykárolyi  testvéregyesülettel  kialakult  jó  kapcsolat  ápolása,  csakúgy, mint  a  város más   egyesületeivel. Ismeretterjesztő  előadások  szervezése különböző  témákban.