A Polgármesteri Hivatal Vezetői:

Badics Ildikó
jegyző, Önkormányzati Iroda vezető
Telefon: 06-42/281-042 102-es mellék
Fax: 06-42/281-311
E-mail:
jegyzo@nyirbator.hu

Költségvetési csoport
Kerecsenyné Görög Erika
mellék: 116
e-mail: penzugy@nyirbator.hu

Adó csoport 
Vassné Dobos Katalin
mellék: 134
e-mail: 
vassne.kati@nyirbator.hu


dr. Fülöp Enikő
osztályvezető, Városgazdálkodási Osztály
mellék: 150
e-mail:
fulop.eniko@nyirbator.hu

Városfejlesztési csoport 
Batai Árpád
mellék: 155
e-mail:
batai.arpad@nyirbator.hu

Városüzemeltetési csoport 
Dr. Fülöp Enikő
mellék: 1
50
e-mail: 
fulop.eniko@nyirbator.hu

Nedelka Zoltán
aljegyző, Hatósági Iroda vezető
Telefon: 06-42/281-042 122-es mellék
Fax: 06-42/281-311
E-mail:
aljegyzo@nyirbator.hu

Szociális csoport

Nedelka Zoltán
mellék: 153
e-mail:
nedelka.zoltan@nyirbator.hu