Hőségriadó

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2022. június 27. 00. órától június 30. 24.00 óráig  III. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók az alábbi tájékoztatóban találhatóak.

Tájékoztató


Tájékoztató tűzvédelmi előírásokról 

Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

Tarló- és növényi hulladék éegetésének szabályai

Mezőgazdasági erő- és munkagépek, és aratás szabályai

Bejelentőlap jogszabályban engedélyezett égetéshez


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal 2022. június 30-án (csütörtökön) és július 1-jén (pénteken) zárva tart. A legközelebbi ügyfélfogadási nap: 2022. július 04. (hétfő).
Megértésüket köszönjük!
Badics Ildikó
jegyző


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete ismét pályázatot ír ki  a nyírbátori szociális-diákösztöndíjakra 2022/2023-as tanévre
Pályázni 2022. június 01. napjától - 2022. június 30. napjáig lehet, a pályázati kiírásnak megfelelő módon. Egy tanuló 1 tanévben egyfajta diákösztöndíjra pályázhat. Egy családból, 1 tanévben egyidejűleg több gyerek is nyújthat be pályázatot egyfajta diákösztöndíjra, amennyiben a pályázati kiírásnak megfelel.
A diákösztöndíj feltételeknek való megfeleléséről az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt 2022. július 29. napjáig. A döntésről a bizottság titkára 15 napon belül írásban tájékoztatja a tanuló szülőjét/törvényes képviselőjét. A nyertes pályázók szeptembertől kezdődően részesülnek a részükre megítélt ösztöndíjban.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ESÉLYTEREMTŐ SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA A 2022/2023-AS TANÉVRE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÁTORÍTÓ SZOCIÁLIS SPORT ÖSZTÖNDÍJRA A 2022/2023-AS TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FIATAL ALKOTÓK ÖSZTÖNDÍJÁRA  A 2022/2023-AS TANÉVRE 

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

TANÍTÓI /OSZTÁLYFŐNÖKI  NYILATKOZAT/JELLEMZÉS

A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT JAVASLATA AZ ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZNyírbátor városában a Magyar Államkincstár az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart az alábbi helyen és időpontban:
Polgármesteri Hivatal Nyírbátor, Szabadság tér 7.
2022. május 26. (csütörtök) 8:00 – 15:00 óra között

Tájékoztató


Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről


NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

A Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) állapítja meg a civil szervezetekkel kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint az Önkormányzat költségvetéséből a civil szervezetek támogatására fordítandó összeg felhasználásának szabályait.
A Rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján:
„A Képviselő-testület minden évben, egyetlen alkalommal, a tárgyévi költségvetés tárgyalásával egyidejűleg pályázatot ír ki, amelyben részletesen meghatározza a pályázati feltételeket.”
Pályázni lehet: a Sport Alapból, a Kulturális Alapból és a Civil Alapból a civil szervezet éves működési támogatására; a Sport, a Kulturális és a Civil Alapból a város 2022. évi Rendezvénytervében szereplő közművelődési és kulturális programok, hagyományainkat ápoló rendezvények, és nemzeti ünnepek megrendezésére, a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, a fesztiválokon, kulturális találkozókon, versenyeken való részvételre.

Pályázati kiírás

A pályázati adatlap

B pályázati adatlap

Átláthatósági nyilatkozat

Közzétételi kérelem


T Á J É K O Z T A T Ó a tevékenységüket szüneteltető KATA adózást választók záró bevallási  kötelezettségéről és újra bejelentkezéséről


BEISKOLÁZÁS 2022/2023

Felvételt hirdet a Leonardo Média Akadémia nyírbátori tagintézménye:

Kedves Szülők! Kedves Leendő Elsősök! 
A nagycsoportos óvodásoknak elérkezett az iskolaválasztás ideje. Szeptembertől iskolások lesznek, a betűk és a számok világába lépnek.
Az Élménysuliban sok-sok jó dolog vár majd rátok, gyerekek! Bepillanthattok iskolánk életébe a következő Betekintgető napunkon, amiről hamarosan tájékoztatást adunk. Addig is szüleitek segítségével töltsétek le jelentkezési lapunkat a Facebookról vagy átvehető személyesen az iskola portáján 7:30-16:00 között. (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20.)
 Kedves Szülők! Kedves Alsósok!
Szeretettel várjuk az alsós (2.-3.-4. osztályosok) diákok jelentkezését az Élménysuliba. A jelentkezési lapot letölthetitek innen a Facebookról vagy átvehető személyesen az iskola portáján 7:30-16:00 között. (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20.)
 Figyeljétek újabb pályázatainkat, versenyeinket, nevezzetek Ti is, és értékes ajándékokat nyerhettek!
Várjuk az Élménysuliba leendő diákjainkat! 

jelentkezési lap alsósok részére

jelentkezési lap felsősök részére


 Nyírbátor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart 2021. november 24-én (szerda) 17:00 órakor

További információk itt érhetőek el


Nyírbátor Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nyírbátor Kártyáról és a nyírbátori lakosoknak nyújtott egyéb kedvezményekről, támogatásokról szóló 28/2016. (X.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban foglaltak szerint PÁLYÁZATOT HIRDET LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA


VÁRJUK AZ ÖN JAVASLATÁT IS!
Nyírbátor Város Önkormányzata idén is „Nyírbátori Centenáriumi Sport Érdemérem” kitüntetésben részesít 1-1 fő sportolót.
A kitüntetést az a nyírbátori székhelyű sportegyesületben igazolt, vagy nyírbátori lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, Magyarországi vagy bármely nemzetközi sportegyesületben igazolt sportoló kaphatja, aki az előző év 2019.08.01. -2020.07.31. illetve 2020.08.01.-2021.07.31. közötti időszakban az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi versenyen kiemelkedő, országos versenyen pedig 1-10. helyezést ért el, és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez.
Ön, mint nyírbátori lakos, kit javasol az év sportolójának?
Javaslatot tehet az alábbi linken szereplő felhívás és javaslattételi űrlap segítségével: 

Javaslattételi űrlap 2020. évre

Javaslattételi űrlap 2021. évre

Határidő: 2021. szeptember 22. 


 

Ingyenes Jogi tanácsadás Nyírbátorban

 


Hőségriadó


Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. július 26-tól (hétfő 12 órától) július 30-ig (péntek 24 óráig) III. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

 

A kérdőívekről bővebb információ alább látható. Két kérdőívet dolgoztunk ki, felnőttek és 10-18 év közötti gyermekek számára. A kérdőívek online és offline is kitölthetők:
• felnőtt kérdőív: https://forms.gle/fLVrZZbLD8DXEDNF6 
A kérdőív 6 témakört ölel fel:
• az ivóvízkészlet tudatos, fenntartható és takarékos használata, védelme,
• a vízbázisvédelem szükségessége, módja,
• víziközmű-szolgáltatás Magyarországon,
• a víziközmű rekonstrukciós feladatok jelentősége,
• a szennyvíztisztítással összefüggésben a szennyezés megelőzés lehetőségei,
• a csatornahasználati kultúra ismerete.
A kérdőív kitöltői közül a legjobban teljesítő 25% között értékes ajándékokat sorsolunk ki:
• 1 db tablet,
• 1 db kiadványcsomag a Klímabarát Települések Szövetségétől,
• 1 db páros belépő az esztergomi Vízeumba.
A kérdőív kitöltői adatvédelmi nyilatkozattal járulnak hozzá adataik kezeléséhez. A második szakaszban az első szakasz kitöltőit újból felkeressük az ismételt kitöltésre.
A kérdőív 2021. szeptember 30-ig tölthető ki. Sorsolás és e-mailes értesítés 2021. október 7-én.

 

Hőségriadó


Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. július 13-tól (kedd 0 órától) július 15-ig (csütörtök 24 óráig) II. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

MENETREND TERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSE

Szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét, hogy idén először lehet hivatalosan és nyilvánosan is véleményezni a következő évre tervezett vasúti menetrendeket.
A lakosok az alábbi, KTI által készített online űrlapon küldhetik el véleményüket, amelyet névtelenül, személyes adatok megadása nélkül tehetnek meg:
A menetrendtervezetek az űrlapról elérhetőek és letölthetőek, azonban a fent megadott e-mail címen, vagy facebook üzenetben igény szerint külön tájékoztatást tudunk nyújtani a tervezett változásokról. A véleményük megküldésében is segítséget tudunk nyújtani a hivatal munkatársainak, illetve a lakosok számára egyaránt.
Nyírbátort az alábbi vasútvonal(ak) érinti(k):

• 110-es vonal Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka


 

Hőségriadó


Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. július 07-től (szerda 0 órától) július 09-ig (péntek 24 óráig) 3. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A Nyírbátori Polgármesteri HIvatalban 20201. július 1-jén (csütörtökön) az ügyfélfogadás szünetel!

 


 

Hőségriadó

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a várható kánikula miatt 2021. június 19.-től (szombat 0 órától) június 22-ig (Kedd 24 óráig) 2. fokú hőségriasztást rendelt el. A további tudnivalók a felhívásban találhatóak.

Felhívás


 

Bátori Nyár 2021.

Programok és további információk a képre kattintva érhetőek el:


 

X-FAKTOR MEGHALLGATÁS FEHÉRGYARMATON

Eljött a Te pillanatod! Ha úgy érzed, megvan benned az X, jelentkezz! Az egyéni meghallgatások (a meghallgatásokon egyéni fellépő, duó, maximum 3 fős formáció vehet részt) a hatályos járványügyi jogszabályok szerint kerülnek megszervezésre. 

 

 

A VÍZÜGYI HATÓSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához, továbbá a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. március 1-től a Tisza-tó teljes területére („Kék típusú), valamint a KÖTIVIZIG kezelésében lévő további védtöltésekre érvényes („Sárga” típusú) Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedélyek elektronikus úton vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, vagy Mobil Applikáción) keresztül, a http://gatfelhajtasiengedely.hu/ weboldalon.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az érintett területek kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt állnak, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Töltésközlekedési (Gátfelhajtási) engedély meglétét, és annak érvényességét.

Javasoljuk, kímélje meg Magát, és a közlekedésben érintetteket az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Útmutató megtekintése

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az ORFK - Országos Baleset-megelőzési Bizottság, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelőzési Bizottság felmenő rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet  „Így közlekedtek ti!” címmel, három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére. 

 Pályázati felhívás


Szabolcs-Szatmár-Bereg MegyeiRendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának felhívása az időseket érintő "unokázós csalásokról" 

Tájékoztató


Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója a téli időjárás során követendő lakossági magatartási szabályokról

  Tájékoztató


Lomtalanítás tájékoztató

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szabolcs- Szatmár- Bereg megye területén a lomtalanítást 2020. évtől házhoz menő lomtalanítás keretében végzi el. A házhoz menő lomtalanítást az ingatlanhasználó csak a közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, évente egy alkalommal, a felkínált időpontokból választva veheti igénybe.

 TájékoztatóNYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatója

 Nyírségvíz Zrt.tájékoztatója a vízmérő aknák téliesítéséről


Ingyenes jogsegélyszolgálat


TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az IGAZGATÁSI SZÜNET ALATT 2020. DECEMBER 28. NAPJÁTÓL 2020. DECEMBER 31. NAPJÁIG AZ ÜNNEPEKRE VALÓ TEKINTETTEL A NYÍRBÁTORI POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART,  AZ ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.

ÜGYELETI TELEFONSZÁM: 06/30-687-4214 (rendkívüli, sürgős esetben)

 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! 


 

Tisztelt Adózók!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. január 1. napjától hatályba lép az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, mely az önkormányzati adóztatás területét érintő szabályozásokat is tartalmaz.

A leglényegesebb változás, hogy 2021. január 1. napjától a gépjárműadó kötelezettséggel kapcsolatos feladatok az önkormányzattól átkerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A 2021. évtől kezdődő időszakra járó gépjárműadót a NAV számlájára kell megfizetni, az általuk 2021-ben kiadandó határozatok alapján. A 2021. előtti időszakra vonatkozóan megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel kapcsolatos fizetési határidő esetleg átnyúlik 2021. évre.

Arra kérjük a Tisztelt Adózókat, hogy addig ne rendezzék a 2021-es évre vonatkozó gépjárműadójukat, amíg meg nem kapják az adóhatóság névre szóló értesítését.

A helyi iparűzési adóztatást is érinti a törvényi szabályozás változása. Az adózó 2021. január 01. napját követően a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesítheti.

Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerülnek, így azok 2021. január 01. napjától nem lesznek elérhetőek a portálon. 

 

Megértésüket köszönjük!

Badics Ikdikó

jegyző


 

Nyírségvíz Zrt. videós tájékoztatója a vízmérő aknák és fedlapok szigeteléséről

 http://www.nyirsegviz.hu/vizmeroakna-teliesitese

 

Nyírségvíz Zrt. tájékoztatója az ivóvízvezeték mechanikus tisztításásáról

 Tájékoztató

 

PÁLYÁZATOK

http://nyirbator.hu/palyazatok


HIRDETMÉNYEK

http://nyirbator.hu/kozfeladatot-ellato-szerv-hirdetmenyei-kozlemenyei


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA


Ösztöndíjpályázatok 

 I. "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírbátor Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan

 II. "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírbátor Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

 Szabályzat

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 05. A pályázati kiírás megtekinthető illetve a dokumentumok letölthetőek a  www.nyirbator.hu városi honlapról vagy beszerezhetőek a Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportjánál (új épület. I. em. 141. iroda).


KSH Sajtóközlemény

 Harmadik alkalommal szervezi a Miből élünk? felmérést a KSH - Év végéig 15 ezer háztartást kérdeznek meg

 Központi Statisztikai Hivatal Nyírbátor településen 2020. szeptember 15. és december 31. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel harmadik hullámát.


KÉRDŐÍV MUNKAERŐPIACI PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN

Nyírbátor Város Önkormányzata egy határon átnyúló munkaerőpiaci projektet valósít meg, amelyben partnere a romániai Nagykároly város. 
Célja a két város foglalkoztatási helyzetének javítása, a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása, a helyi vállalkozások versenyképességének megerősítése és a határon átnyúló munkaerőpiaci mobilitás elősegítése.
Kérjük, hogy olyan személy töltse ki a kérdőívet, aki megfelelő információval rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és személyi jellegű adatairól.
Köszönjük a kitöltést!
 

HIRDETMÉNY NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN

 HirdetményUnokázós csalások! Az utóbbi időben ismét felbukkantak az úgyneve-zett „unokázós csalásos” telefonhívások. Közös jellemzőjük, hogy a bűnözők telefonon hívnak fel idős embereket, majd a csaló a kiszemelt áldozat hozzátartozójának, például az unokájának, gyermekének, valamilyen rokonának adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Ha bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívó számon!

 Tájékoztató


Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet a Nyírbátorban működő közforgalmi gyógyszertárak ügyeleti rendjét 2020. szeptember 1-jétől megváltoztatja

 Tájékoztató


Fürdő járat  Hétfő - Péntek

 MenetrendSZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG MÁTÉSZALKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Tárgy: Tájékoztatás nyári betakarítási, mezőgazdasági munkálatok tűzvédelmi előírásaival kapcsolatosan

 Tájékoztató


LAKOSSÁGI  HIRDETMÉNY

Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a jelenleg hatályos településrendezési eszközeit módosítani kívánja.  Ezen elhatározását a 86/2020.V.29) számú önkormányzati határozat rögzíti.

 Hirdetmény


Tájékoztató a gyermegyógyászat újraindításáról


A Magyar Állam a három hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni

 HirdetményNYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatója

 Tájékoztató


KÖZLEMÉNY - Zajkibocsátási határérték megállapítása

 A 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 31. szám alatti önkiszolgáló autómosó elnevezésű ipari tevékenység zajkibocsátása vonatkozásában


Rendőrségi felhívás!

Felhívjuk a nyírbátori időskorúak figyelmét, hogy vannak, akik visszaélnek az idősek rászorultságával a koronavírus-járványra hivatkozva. Megtévesztéssel lakások fertőtlenítését, vírus szűrésére alkalmas tesztet és maszkot, vagy idős személyek ellátására szolgáltatást ajánlanak fel.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy csak és kizárólag azoktól fogadják el a segítségnyújtást, akik igazolják magukat. A bűncselekmények megelőzése érdekében, kérjük, tájékoztassák erről a környezetükben élő időseket!

Nyírbátor Város Szociális Szolgálata munkatársai kitűzőt viselnek és igazolják magukat.

Vigyázzanak magukra és egymásra!


Tűzgyújtási tilalom!

Naponta a lenti linken keresztül lehet tájékozódni, hogy hol van tűzgyújtási tilalom elrendelve.

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep

 Tűzgyújtási tilalomNyírbátori Járási Hivatal

Közlemény - időpontfoglaláshoz kötött ügyfélszolgálat


A rendkívüli helyzet miatt a személyes jelenlétet igénylő feladatellátások a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátori Tagintézményében szünetelnek. Az ellátást online szervezzük, amelyhez információt az intézmény honlapján és Facebook oldalán találhatnak. Ugyanitt egy kérdőív kitöltésével tudják felvenni azok a szülők szakembereinkkel a kapcsolatot, akiknek a gyermekei ebben a tanévben ellátást kaptak.

- Facebook elérhetőség: Pedagógiai Szakszolgálat Nyírbátor
https://www.facebook.com/Pedag%C3%B3giai-Szakszolg%C3%A1lat-Ny%C3%ADrb%C3%A1tor-103675737938371/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAZ1k-Mc3BmLaZBikJE691zvX34FAAaDyV2AVOs8qnhi0hASFeNUqS8wZkQlOStKY6UtV26TFxR2tJW

- Honlap elérhetőség: https://pedagogiai-szakszolg-nyirbator.webnode.hu/

- A kérdőív elérhetőségének a linkje: https://forms.gle/kQkNEFzt8gqcXhbx9


 

Alapítványi iskola - Jelentkezési lap 2020/2021. tanév

 Jelentkezési lap


NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 2020. ÉVRE

 Pályázati felhívás


Nyírbátor Város Önkormányzata által beiskolázás témakörében kibocsátott szülői igényfelmérés

Ezt a kérdőívet azért készítettük, hogy a szülők igényeit felmérjük általános iskola indításával kapcsolatban.  
Kérjük, hogy olvassa el a kérdéseket és válaszoljon azokra őszintén, hiszen csak így tudjuk kellőképpen feltérképezni a szülők valós igényeit!
Az utolsó kérdésnél kérjük, írja le Ön is azokat a véleményeket, javaslatokat, igényeket, amelyek megfogalmazódtak Önben, mint szülőben. 
A kérdőív kitöltésének határideje: 2020. március 13. 
Köszönjük!

Kérdőív


Nyírbátor Város Önkormányzata 2020. évi Városi Rendezvényterve


Nyírbátor – gyógyszertárak ügyeleti beosztása 2020.év
LAKOSSÁGI FÓRUM
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nyírbátor Város Önkormányzata 2019. december 19-én, csütörtök 9 órai kezdettel a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Dísztermében (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart.

A módosítással érintett tervezési terület: 1. Nyírbátor, Táncsics u. – Bóni u. – Gyulaji u. – Akácfa u. által határolt tömbben elhelyezkedő ipari területen: a. az UNILEVER Magyarország Kft. telephelyén végrehajtandó üzemfejlesztés (gyártói és raktározási kapacitás bővítés) támogatásához
A lakossági fórumon a már elkészült dokumentumok kerülnek bemutatásra, miután lehetőség nyílik arra, hogy a bemutatott anyaggal kapcsolatosan véleményt nyilvánítsanak a résztvevők.


Pályázatok: http://nyirbator.hu/palyazatok


Nyírbátor teljes közigazgatási területére méhbetegség miatt zárlat elrendelése

 Tájékoztató


Az afrikai sertéspestis (ASP) Békés megye területén történt megjelenésével és a betegség terjedésével kapcsolatos intézkedések

 Tájékoztató"SEGÍTENI JÓ!" Karácsonyi adománygyűjtő akció

Nyírbátor Város Önkormányzata a Kulturális Központtal közösen, 2019. november 18. és december 16. között, ismét karácsonyi adománygyűjtő akciót szervez a nehéz körülmények között élő nyírbátori családok javára. Kérünk mindenkit, aki teheti, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez és felajánlásával tegye szebbé a rászoruló családok karácsonyát!

Örömmel fogadjuk adományként:

- Az új, vagy újszerű állapotban lévő mese- és ifjúsági könyveket, társasjátékokat, egyéb játékokat, plüss figurákat
- Tartós élelmiszereket
- Tisztítószereket

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adományokat ne csomagolják be, mert igyekszünk majd úgy szétosztani, hogy hasonló értékű és összetételű ajándékcsomagot kapjanak a rászoruló családok. Kérjük, hogy a tartós élelmiszereknél legyenek szívesek figyelni a szavatossági időre is!

A felajánlásokat a következő gyűjtőpontokon lehet leadni:

- A Nyírbátori Polgármesteri Hivatal földszintjén az 1. számú irodában november 18. és december 16. között, hétfőnként 9:00 és 17:00 óra között, péntekenként 9 és 12 óra között.

- A Szabadság téren, az adventi programokon, az erre kijelölt gyűjtőponton: 

December 1-jén, vasárnap 15:00-17:00 óra között az Ünnepi fények felgyújtásakor
December 8-án, vasárnap 16:00-17:00 óra között a 2. adventi gyertyagyújtáson
December 15-én, vasárnap 16:00- 17:00 óra között a 3. adventi
gyertyagyújtáson
December 16-án, hétfőn 16:00 -18:00 óra között a Bátori karácsonyon.

Segítségüket, adományaikat előre is köszönjük!


 

Áramszünet

Tisztelt Önkormányzat!
 
Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:
 
Nyírbátor
 
Tücsök Zártkert 4  2019-11-13 08:30 11:30
Tücsök Zártkert 1  2019-11-13 08:30 11:30
Kert utca Egész utca  2019-11-13 08:30 11:30
Nagyszőlő Egész utca  2019-11-13 08:30 11:30
Tücsök Zártkert 3  2019-11-13 08:30 11:30
Tücsök Zártkert 2  2019-11-13 08:30 11:30
Tavasz utca Egész utca  2019-11-13 08:30 11:30
Nyírfa utca Egész utca  2019-11-13 08:30 11:30
Napsugár utca Egész utca  2019-11-13 08:30 11:30
 
Köszönjük megértésüket!
 
Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Megemlékezés 

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek, hiába szállnak álmok, árnyak, évek.”  

November 1-jén 14 órakor a történelmi egyházak közös megemlékezést tartanak halottainkról a Városi köztemető ravatalozójának előterében. Minden megemlékezőt tisztelettel várunk!
 
          Baracsi                     Nyírbátor Város           Történelmi Egyházak      
   Temetkezési Kft.             Önkormányzata                      Képviselői                                                                                          


Tájékoztatás a közvilágítás feladatainak ellátására


Pályázatok:

  • Pályázat lakossági interet-hozzáférés és használat támogatására

  • Ösztöndíj pályázatok

További információ: http://nyirbator.hu/palyazatok

A fűtési időszakkal kapcsolatos tüzek megelőzése, a tüzelő- és fűtőberendezések biztonságos használata

Melléklet


Tájékoztató fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

Tájékoztató bűz észlelési napló vezetéséről

Pályázati felhívás

Megállapított afrikai sertéspestis betegség miatt a fertőzött terület kijelölő határozat módosítása

Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról