A Nyírbátori Református Egyházközség vezető presbitériuma 2012-ben beírta magát a város történelemkönyvébe. Nagytiszteletű Tárnok Ferenc lelkipásztor és Dr. Báthori Gábor gondnok, zsinati tag kezdeményezésével, Trefánné Bagdi Gizella alapító igazgató vezetésével létrejött településünk első egyházi iskolája.  Iskolánk ötéves fennállása egybeesett a Reformáció 500 éves évfordulójával, melyet közösségünk kiemelkedő események sorozatával ünnepelt meg. Ennek keretében vette fel  az intézmény a kiemelkedő történelmi személyiség, Báthory Anna nevét, emlékeztetve arra, hogy hazánk ezen részén ő terjesztette és erősítette meg a reformációt.

A Báthory Anna Református Általános Iskola felekezetileg nyitott oktatási intézmény, amely gyermek közeli módszereivel, kimagasló tanulmányi- és sport eredményeivel és keresztyén nevelésével komplex tudást biztosít diákjainak. Pedagógusaink szeretetteljes légkörben fogadják tanítványainkat. A kisgyerekek természetes érdeklődését szem előtt tartva bevezetjük őket a digitális világ érdekességeibe. Nagy hangsúlyt helyezünk az idegen nyelvek oktatására, a versenyeztetésre, a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. A hit, a család és az erkölcs tisztelete, a tudás, mint érték, a személyes példaadás üzenete jelen vannak mindennapjainkban. Célunk igazi közösségeket kovácsolni, ahol a gyermekek egymásra figyelnek. Tudjanak örülni, vigasztalni, barátságokat kötni, legyenek boldog gyerekek! Szeretnénk bennük a tudás vágyát felkelteni, az élethosszig tartó tanulás szépségeit, kihívásait és fontosságát megismertetni, kíváncsivá, motiválttá tenni a diákokat a minket körülvevő világ összefüggéseinek a megismerésére és megértésére. Gyermekeink életét a szülők és a pedagógusaink közös munkájával tudjuk majd sikeresen megalapozni. A hozzánk érkező gyermekek kezét a beiratkozástól egészen a pályaválasztásig szorosan fogjuk. Közösen keressük meg, hogy milyen terület iránt érdeklődik leginkább a tanuló, s eszerint erősítjük, fejlesztjük a képességeket.

Református Iskolánk legfőbb küldetése, hogy a következő generációk is stabil alapokat, biztos tudást kapjanak a keresztyén vallás értékeivel megalapozva a Báthory Anna Református Általános Iskolában.