Az iskolába érkező diákok keresztény szellemű nevelésben részesülnek. Nagy figyelmet fordít az iskola lelki vezetője, a nevelőtestület a gyerekek lelki életének gondozására, az egyéni problémák kezelésére, a segítségnyújtásra.

Általános iskolai képzésünkben megjelenik a testnevelés - ének-zene tagozat, valamint az emelt óraszámú angol tagozat, melyet Sakk-palota képességfejlesztő program egészít ki. A nyolcosztályos gimnáziumi képzés mellett nyelvi előkészítő osztályainkban és humán-informatika tagozatos osztályokban tanulhatnak a hozzánk érkező diákok. Fakultáció keretében emelt szintű érettségire készítik a pedagógusok tanítványainkat. Az intézményben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás és képességfejlesztés. Pedagógiai eszközként elsődleges szerepet kap az elismerés, dicséret, jutalmazás.

Az iskola ORIGÓ nyelvvizsga helyszínként is működik. A színes iskolai programok, szakkörök mellett sportolási lehetőséget biztosítunk a tömegsport keretében, de a sportegyesület szakosztályai a versenyzést is lehetővé teszik.

Célunk, hogy a gyermeket középpontba állítva, közösséget építve juttassuk őket korszerű eszközökkel korszerű ismeretekhez.