A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

1. Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft.

Székhely: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1.
Képviseli: Diczkó József
Telefon: 06-42/510-470
E-mail: titkarsag@nyirbator-vfm.hu

A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %-os

Tevékenységi köre: www.e-cegjegyzek.hu

 

2. Nyírbátori Sport és Turisztikai Nonprofit Kft.

Székhely: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.
Képviseli: Kaliba Viktor ügyvezető
E-mail: sportesturisztika@nyirbator.hu

A közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100 %-os

Tevékenységi köre: www.e-cegjegyzek.hu