Mandel Eduárd

Nyírbátor társadalmi, gazdasági, kulturális életére, a település fejlődésére, az itt élő emberek sorsának alakulására óriási hatással volt a „Bóni” gyártelep, melyet Mandel Eduárd alapított a 19. század közepén. Családok százainak nyújtott biztos munkát, megélhetést. Számos család generációkon át kötődött a gyárhoz. A gyártelepen mezőgazdasági termékeket feldolgozó üzemeket létesítettek, nemcsak vásároltak terményeket, hanem saját birtokon és bérleményeiken is termelték az alapanyagot. Tőkéssé válásának útján az első lépést akkor tette meg, amikor 1840-ben egy gabonaőrlő malmot létesített, melyet 1853 után gőzmalommá fejlesztett. A következő vállalkozás a szeszgyártásra való berendezkedés volt. Aztán megkezdték a napraforgó étolajjá való feldolgozását is.

A vállalkozást 1900-ban „Bóni” Gyártelep és Mezőgazdasági Részvénytársaság néven szervezték újjá, ekkor vette fel a cég nevében először a „Bóni” jelzőt.

Ipart telepítő és gyárépítő tevékenysége mellett különös figyelmet fordított a szellemi értékek létrehozására és fejlesztésére. Mandel Eduárdot Nyír-Bátor  város díszpolgárává választotta a városvezetés  a „Bóni” gyár alapításáért, a vidék jólétének gyarapításáért.

A Mandel család nagy szerepet játszott a múlt századi Nyírbátor iparának fejlődésében, nemcsak Mandel Eduárd, hanem fia Mandel Dezső is, aki szintén Díszpolgára a városnak.