A Napsugár Bölcsőde a kisgyermekes családok részére nyújt segítséget, a 3 év alatti gyermekek nappali nevelését, gondozását biztosítja. Egy gondozási egységen belül, két csoportszobában összesen 24 férőhelyen 2-2 szakképzett kisgyermeknevelő gondoskodik a gyermekek harmonikus fejlődéséről. Nevelési évünk szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely idő alatt folyamatos a beiratkozás. A családoknak lehetőséget adunk arra, hogy már a felvétel előtt betekinthessenek a bölcsőde életébe, ezzel is megkönnyítve a szülővel történő fokozatos beszoktatás menetét. A csoportszobák felszereltsége esztétikus, a gyermekek szükségleteinek, igényeinek megfelelően biztosítja a nyugodt, szabad játék lehetőségét. Pozitív élmények átélésével kiemelt figyelmet szánunk a környezettudatos nevelésre, a környezet megismerésére, a szép iránti vonzalmak kialakítására. A kisgyermeknevelők széleskörű kelléktárának segítségével lehetőségünk van a kreatív tevékenységek fejlesztésére (festés, gyurmázás, ragasztás stb.).  A gyermekek számára napi négyszeri étkezést biztosítunk, a megfelelő étrendről, folyadékpótlásról, vitaminellátásról a fejlődéshez szükséges tápanyagok beviteléről gondoskodunk. Célunk, hogy a családokkal együttműködve nyugodt, békés légkörben egymással toleráns, tevékeny, aktív gyermekeket neveljünk.