2010-ben lett az otthonunk a Zrínyi út 48. szám alatt található, valóban XXI. századi modern épület, korszerűen felszerelt tantermekkel, előadókkal, informatika termekkel, tankonyhával, LOGI-kuckóval, tornacsarnokkal, rekortán- és műfüves pályával.

E remek tárgyi feltételekkel rendelkező iskolában folyó munka középpontjában mindig a gyermek áll, hiszen az itt dolgozó elhivatott pedagógusok számára a gyermekközpontú pedagógia nem csupán jól hangzó mondat, hanem mindennapi tevékenységünk alapja.

Intézményünk egyik sajátossága a 2009-ben bevezetett magyar-angol kéttannyelvű oktatás, ahol első évfolyamtól kezdve emelt óraszámban történik az angol nyelv tanítása. Ezen munka hatékonyságát és eredményességét segíti az anyanyelvi lektor tanár és a csoportbontások. A kéttannyelvűs diákok egy része középfokú nyelvvizsga birtokosaként ballag el az intézményből, de mindannyian igazi használható nyelvtudásra tesznek szert − bátran meg mernek szólalni és jól tudnak kommunikálni −, ami a mai világban szinte már nélkülözhetetlen.

Minden más osztályban is nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvtanulásra, diákjaink angol és német nyelvből választhatnak.

Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra egyaránt. Célunk, hogy minden tanuló tehetsége legjavát adja, melyhez jó alapot biztosítanak a tanórán kívüli egyéni fejlesztések, felzárkóztató foglalkozások, tehetséggondozó szakkörök, középiskolai előkészítők, sportkörök.

Azon képességek, készségek fejlesztését helyezzük előtérbe, amelyek hozzásegítik tanulóinkat, hogy tudásukat alkalmazni tudják a mindennapokban, a folytonosan változó világban.

A jól bevált hagyományos pedagógiát ötvözzük a legkorszerűbb oktatási és nevelési módszerekkel.

Rendszeresen megmérettetnek diákjaink a különböző szintű tanulmányi, sport- és művészeti versenyeken, ahol az elért eredmények igazolják tanítványaink jó felkészültségét.

A tanítási órákon és a szakköri foglalkozásokon túl számos érdekes, színvonalas programot (iskolai ünnepségek, megemlékezések, hagyományőrző rendezvények, a diákönkormányzat programjai, témahetek, projektek, sportdélutánok, erdei iskola, nyári táborok) kínálunk tanítványainknak.