"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."

/Maria Montessori/

 

Az intézmény, illetve működése az elmúlt években többször átszerveződött, az utóbbi három évben három alkalommal történt fenntartóváltás. Működésünket a 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről és a 15/2013 (II.25) EMMI rendelet rendelkezései, utasításai határozzák meg.

A Pedagógiai Szakszolgálat célja a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezményben meghatározottak szerint biztosítani minden gyermeknek azt a jogát, hogy olyan iskoláztatási, fejlesztési lehetőségekben részesüljön, amelyek minél teljesebb emberi életet tesznek lehetővé számára, kiegészítve ezzel az óvodákban, iskolákba folyó munkát.

 

Az intézmény adatai

 

Az intézmény neve:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Nyírbátori Tagintézménye

Az intézmény címe:

4300 Nyírbátor, Bátori István u. 20.

Fenntartó:

Klebersberg Intézményfenntartó Központ

e-mail:

bator.szakszolgalat@gmail.com

Tel./fax:

42/281-883

OM azonosító:

202803

Az intézmény főigazgatója:

Rádai Éva Sarolta

Tagintézmény igazgató:

Kissné Almási Krisztina

A Nevelési Tanácsadók hálózata országosan több mint 40 éve, Nyírbátorban már majd 30 éve segíti a különféle magatartási beilleszkedési tanulási problémával küzdő gyermekeket, azok családját és pedagógusait.

Az elmúlt években sokat változott, fejlődött az intézmény: egyrészről a szakmai munka terén másrészről megújult az intézmény épülete, belső felszereltsége, mely könnyebbé, komfortosabbá teszi a mindennapi munkát.

Munkánk során igyekszünk figyelembe venni a változó társadalmi elvárásokat, de intézményünk mottója igen jól összefoglalja célunkat:

„A hozzánk kerülő gyerekek „mindenek felett álló érdekeit” kell képviselnünk a vizsgálatok és a terápiák során is.”

Működésünk, munkamódunk a problémák jellegéből fakadóan és ahhoz igazodva interdiszciplináris, team szellemű. Tevékenységük fő profilja a komplex speciális szaktudást igénylő gyógypedagógiai, pedagógiai és pszichológiai ellátás. Ezek együttesen tudják segíteni a térségben élő gyermekek rövid-közép és hosszú távú iskolai, ill. társadalmi beilleszkedését. A Pedagógiai Szakszolgálat aktuális fejlesztő/korrekciós és hosszú távú prevenciós munkát egyaránt ellát. Majd három évtizeddel ezelőtt a gyakorlat hívta életre, és ma is a gyakorlat alakítja az itt dolgozók tevékenységét, mindig a gyerekek valódi szükségletei szerint fejlesztik, változtatják a mindennapokban. Munkaszervezésünk-feladatellátásunk rugalmas, lehetőség szerint az igénybevevőkhöz alkalmazkodik.

A szakszolgálatban több szakterületről végzik munkájukat a szakemberek. Így megtalálható pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, óvónő, pedagógus.

A Pedagógiai Szakszolgálat működési területét magában foglaló, azt a járásra kiterjesztve, a következő 20 település gyermekeit érintő állami/önkormányzati fenntartású 45 nevelési-oktatási intézményben végzik a szakemberek a feladatellátást: Bátorliget, Encsencs, Kisléta Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem településeken.

Fontos értéke tantestületnek, hogy szervezett keretek között és autodidakta módon is értéknek tekinti mindenki a folyamatos tanulást, a fejlődést.

1. Nevelési tanácsadás, fejlesztő pedagógia

Részterületei:

 • pszichoterápia a gyerekek pszichés eredetű zavarainak rendezése érdekében
 • pszichológiai, pedagógiai diagnosztika
 • pedagógiai   fejlesztés,   korrekció   a   gyermek   általános éretlenségének, illetve részképesség zavarainak megelőzésére, a hátrányok csökkentésére, megszüntetésére;
 • együttműködés a gyermek gondviselőjével, gyámjával, valamint minden olyan intézménnyel és személlyel, aki segíteni tudja a gyerek egészséges személyiségfejlődését
 • tanulási   nehézséggel,    részképesség-zavarral   küzdő    gyermekek fejlesztése a súlyosabb tanulási problémák megelőzése érdekében;

 

 2. Szakértői bizottsági tevékenység:

 • az iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése,
 • pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok,
 • szakvélemény adása az óvoda és iskola, a szülő kérésére,
 • szakértői vizsgálat kezdeményezése, minősítés alóli felmentés,

3. Logopédia

Részterületei:

 • a beszéd és kommunikáció-óvodai, iskolai előmenetelt akadályozó- hibáinak és zavarainak szűrése, diagnosztikája és terápiája
 • az olvasás írás és számolás zavarának megelőzése, diagnosztikája, korrekciója (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia);
 • szakvélemények adása az óvoda és iskola vagy a szülő kérésére;
 • szakértői vizsgálat kezdeményezése, minősítés alóli felmentése egyéni pedagógiai törődés kezdeményezése

4. Gyógytestnevelés

 

 • Mozgásszervi (ortopédiai) eltérések korrekciója;
 • iskolaorvos és szakorvosi előzetes szűrővizsgálata alapján a gyermek speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatása

5. Korai fejlesztésben vehet részt a gyermek 0-6 éves kor között, illetve, ha a harmadik életévét betöltötte, és a szakértői bizottság szakértő véleménye alapján nem kapcsolódhat be az óvodai nevelésbe. A korai fejlesztés és gondozás egyéni foglalkozás, vagy legfeljebb hat gyermekből álló csoportfoglalkozás keretében valósítható meg.

A korai fejlesztés és gondozás keretében a fejlesztési feladatok végrehajtásának időkerete:

 • 0–3 éves kor között: legalább heti egy, legfeljebb heti négy óra,
 • 3–6 éves kor között legalább heti kettő, legfeljebb heti öt óra

 

A korai fejlesztés részterületei, feladatai:

 • a koragyermekkori intervenció és prevenció
 • a komplex gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás,
 • a társas, a kommunikációs és nyelvi készségek fejlesztése,
 • a mozgásfejlesztés
 • és a pszichológiai segítségnyújtás
 • az ellátásra való jogosultság megállapításának időpontjától kezdődően a gyermek fejlődésének elősegítése,
 • a család kompetenciáinak erősítése.