Báthori István szobra

Báthori István erdélyi vajda

 

Nyírbátorban áll Báthori István vajda szobra, az ő általa épített Báthori kegyúri templom - ma református templom - és a vár között.

A szobor alkotója Ispánki József .

Életének főbb szakaszai:

1458-tól asztalnokmester, 1471-től 1493-ig országbíró. Részt vett a kenyérmezei ütközetben, ahol Kinizsi Pállal együtt győzelmet aratott. Több hadjáratot vezetett a törökök és Moldva ellen. 1479-től 1493-ig erdélyi vajda.

A kenyérmezőnél szerzett kincsekből Nyírbátorban ferences zárdát alapított, melynek templomában temették el. Itt fennmaradt szépen faragott szarkofágja és reneszánsz lófejpajzsos címere.

Felépítése:

A katonás tekintetű páncélos szobor kompozíció a város felvirágoztatójának nagy győzelmére, a Kenyérmezei csatára emlékeztet minket, melynek felavatására 1969-ben került sor.

A mészkő szobor másfélszeres életnagyságú, rajta Báthori István talpig vértben, sisaktalan fővel áll, lába előtt háromszög alakú lovagi pajzs, amelyet a vajda jobb kezével tart. A szobor egy kb. 60 cm magas talapzaton áll. A pajzson a Bátoriak jellegzetes sárkányos címere látható. Báthori bal vállán földig leomló köpeny, kezében pedig szabja.