Bethlen Gábor szobra

 

1986-ban a város vezetői összefogva a Képzőművészeti Lektorátussal, a Szabolcs-Szatmár Megyei Tanáccsal úgy döntött, hogy öt év alatt (évenként megosztva) egymillió forintot áldoz képzőművészeti alkotásra, köztéri szoborra.

Az hogy Bethlen Gábor mellett döntöttek annak az az oka, hogy mindazon történelmi személyiségekre így kívánnak emlékezni, akiknek neve pozitívan kapcsolódik településünkhöz.  Közismert, hogy a Báthory-családot a Bethlenek követték „Erdély trónján”, a Partiumban, így Nyírbátor földesúri örökségében is. Annak a Bethlen Gábornak kívántak emléket állítani, akinek uralma alatt Erdély valóságos ”Tündérkert” lett. Ő az a történelmi személyiség, aki alattvalói felett érzett felelősséggel gondoskodik a fiatal tehetségek iskoláztatásáról, művelődéséről, akinek a mához is szóló politikai és vallási toleranciája a legnagyobb magyar politikusok közé sorolja.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobra, Kiss György Munkácsy-díjas szobrászművész alkotása. Városunk Antall József miniszterelnököt kérte fel a szobor avatására. Az ünnepi eseményre 1991. augusztus 4-én 15 órakor került sor.

Forrás:

Bátor Újság 1989. I. évf. 6. szám

Bátor Újság 1991. III. évf. 7. szám

Bátor Újság 1991. III. évf. 8. szám