Dr. Szalontai Barnabás

Dr. Szalontai Barnabás a Báthori István Múzeum létrehozásával, nemzeti kultúránk fáradhatatlan ápolásával, szűkebb otthona, Nyírbátor és a Dél-Nyírség hagyományainak felkutatásával és feldolgozásával örök érdemeket szerzett. 

1952-től hozta létre a közel 22 ezer muzeális tárggyal rendelkező és egy 20 helyiségből álló tájmúzeumot. A múzeum létrehozásáért, népművelő és tudományos kutató munkásságáért 1955-ben miniszteri elismerő oklevéllel tüntették ki. Majd Állami díjban részesült.

A polgármester kezdeményezésére, javaslatára a Képviselő-testület döntést hozott abban, hogy 2016. január 8-tól a Károlyi Mihály utcának a 13. házszám utáni, valamint a Kelemen Didák utca kereszteződése közötti szakaszát összevonva Szalontai Barnabás térnek nevezi el.

Az utódok azzal, hogy a múzeumalapítás 60. évfordulóján emlékszobát rendeztek be, róla teret neveztek el, őrzik a múzeum-alapító Dr. Szalontai Barnabás emlékét, kegyelettel emlékeznek rá és ápolják, óvják a rájuk hagyott művet és történelmi emlékeket.

 

Forrás:

https://bathorimuzeum.hu/index.php/hu/kezdolap/16-a-muzeum/10-dr-szalontai-barnabas 

http://www.nyirbim.hu