Határőrség

1923-ban a Honvédelmi Minisztérium Nyírbátort is állandó békehelyőrségül jelölte ki, elrendelte a laktanya felépítését. A kaszárnya telephelye 21 épületet foglalt magába. Az építkezés első ütemében elkészült egy legénységi épület, a parancsnoki épület és a tiszti kaszinó.

A kaszinó épülete emeletesnek készült, tetején toronnyal, amelyből a laktanya vízellátását biztosították. A földszinten a vívó- és táncterem, az olvasószoba és az ebédlő került kialakításra. Az emeleten nőtlen és átvonuló tiszti szállás kapott helyet. A második ütemben 1928-29-ben még egy legénységi épület, a tiszti- és altiszti lakóépület, a gyengélkedő és az istálló is elkészült. A gazdasági válság miatt azonban az építkezés tovább nem folytatódott.

A HM 1945. február 23-án adta ki a határportyázó századok felállítására vonatkozó intézkedését. 1950. január 1-jén az Államvédelmi Hatóság Határőrség és Belső Karhatalom parancsnoksága alárendeltségében megalakultak a határőr kerületek – így Nyírbátor székhellyel is. A kerületnek kiképző zászlóalja volt, amely néhány ciklusban ezred létszámmal működött.

A határőr kerületek 1990 végén igazgatóságokká szerveződtek, magalakult a Nyírbátori Határőr Igazgatóság.

1994-től közösségi szállás, 1995-ben határvadász század, 1997-ben bűnügyi-felderítő szolgálat került felállításra. 2002. idegenrendészeti központ, idegenrendészeti fogda működik a nyílt közösségi szállás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal alárendeltségében üzemel.

A régi lovarda épülete még megvan, raktárként funkcionál.

Az istállók elbontásra kerültek, helyükön Telephelyet alakítottak ki, amely 2007-ben indító épületével együtt felújításra, korszerűsítésre került.

2007-ben a Schengeni felkészülés jegyében felépült a Határrendészeti Kirendeltség korszerű épülete. Az önálló magyar Határőrség, vele együtt a Nyírbátori Határőr Igazgatóság 2007. december 31-vel megszűnt. Az u.n.: „integráció” során a rendőrség kezelésébe került a laktanya. A „Tornyosban” a Határrendészeti Szakszolgálat, a Határrendészeti Osztály és az Idegenrendészeti Osztály működik, a Bocskai utcai épületbe beköltözött a helyi Városi Rendőrkapitányság. Az idegenrendészeti fogda, a humán épület, a Határrendészeti Kirendeltség épülete továbbra is eredeti funkciója szerint működik.

Forrás: Tanyik József  nyugállományú határőr alezredes

      határőrségi tanácsos