A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök.

Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról


  Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2019. (XI.06.) önkormányzati rendelete

 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

  Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzata

 Nyírbátor Város Önkormányzata Polgármesterének 99/2020. (VI.16.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról