NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK megbízása alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. nyilvános pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadás útján történő hasznosítására: Nyírbátor, Édesanyák útja 1. fsz. 2. szám alatti 3 szobás, összkomfortos, hasznos alapterülete 77 m2

 Pályázati felhívás


Pályázati felhívás a nyírbátori 0115/28 hrsz.-ú „kivett telephely” minősítésű 4 ha 8343 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére

 Pályázati felhívás


NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK megbízása alapján a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. nyilvános pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadás útján történő hasznosítására:

  • Nyírbátor, Zrínyi utca 2. II/44. szám alatti 1,5 szobás, komfortos, hasznos alapterülete 46 m2
  • Nyírbátor, Édesanyák útja 1. I/5. szám alatti 3 szobás, összkomfortos, hasznos alapterülete 77 m2
  • Nyírbátor, Fáy A. utca 8. II/8. szám alatti 2 szobás, komfortos, hasznos alapterülete 56 m2

 Pályázati felhívás


Alulírott Máté Antal, mint Nyírbátor Város Önkormányzat (székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) polgármestere ezúton kér árajánlatot Önöktől a(z) ROHU395 kódszámú,”Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential” projekt megvalósítása során felmerülő „Inkubátorház bővítése és Helyi termékek bemutatóházának építése” megnevezésű beruházások közbeszerzési lebonyolítói feladatok ellátására.

 Ajánlatkérés


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A 2020/2021-ES TANÉVRE

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő–testülete a 2020/2021-es tanévre ismét kiírta a szociális diákösztöndíj pályázatokat. Pályázni tanulmányi, sport és művészeti ösztöndíjra lehet azoknak a tanulóknak, illetve szüleiknek, akik valamelyik nyírbátori általános iskola 4-8. évfolyamán folytatják a tanulmányaikat. A beadási határidő szeptember 21. (A dokumentumok a dokumentum címére kattintva letölthetők.)

 A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA


Pályázati felhívás a nyírbátori 0116/7 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítási és erdő igénybevételi eljárás után kialakuló 1559 m2 térmértékű „telephely” minősítésű ingatlan feltételes elidegenítésére

 Részletes Pályázati Feltételek


Máté Antal, mint Nyírbátor Város Önkormányzat (székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) polgármestere ezúton kér árajánlatot Önöktől a(z) ROHU395 kódszámú,”Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential” projekt megvalósítása során felmerülő kommunikációs és rendezvényszervezési  feladatok ellátására

 Ajánlatkérés


Máté Antal, mint Nyírbátor Város (székhelye: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) polgármestere ezúton kér árajánlatot Önöktől a(z) ROHU395 kódszámú,”Cooperation between Nyírbátor and Carei for improving employment and promoting development based on endogenous potential” projekt megvalósítása során felmerülő tervezés feladatok ellátására

 Ajánlatkérés


Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. nyilvános pályázatot ír ki az alábbi önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadás útján történő hasznosítására: Nyírbátor, Zrínyi utca 4.  1/25. szám alatti 2 szobás, komfortos, hasznos  alapterülete 51 m2

 Pályázati felhívás


Pályázati felhívás gépjárművek értékesítésére - erőgép

 Pályázati felhívás

Pályázati felhívás gépjárművek értékesítésére - gépjármű

 Pályázati felhívás


Árajánlatkérés - Szakmai feladatok ellátása a „Cooperation between Nyirbator and Carei for improving employment and promote cross-border mobility of workforce” (ROHU395, COLABOUR) projekt keretében

 Felhívás


Pályázati felhívás a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. által kiír önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadás útján történő hasznosítására: Nyírbátor, Fáy András utca 15. I/12. sz. alatti 1,5 szobás, összkomfortos, hasznos alapterülete 45 m2

 Részletes pályázati feltételek


Pályázati felhívás a nyírbátori 0119/58 hrsz.-ú „kivett telephely” minősítésű 4941 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére

 Részletes pályázati feltételek


Pályázati felhívás a nyírbátori 0115/28 hrsz.-ú „kivett telephely” minősítésű 4 ha 8343 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére

 Részletes Pályázati feltételek


Pályázati felhívás Homlokzat-felújítási alapra

 Pályázati felhívás

 Jelentkezési lap


Pályázati felhívás a 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20. szám alatti ingatlan 63 m2 alapterületű helyiségének bérbeadására

 Részletes pályázati feltételek


Pályázati felhívás a 4300 Nyírbátor, Szentvér u. 20. szám alatti ingatlan 120 m2 alapterületű helyiségének bérbeadására

 Részletes pályázati feltételek


2020/2021. évi óvodatej program

 Bírálati jegyzőkönyv

 Bontási jegyzőkönyv


Pályázati felhívás a 4300 Nyírbátor, Zrínyi utca 2. fsz. 5. sz. alatti nem lakás célú helyiség bérbevételére

 Részletes pályázati feltételek


Ajánlati felhívás óvodatej 2020/2021 tanév

 Pályázati felhívás

 Felolvasó lap 


Nyírbátori 0119/32 hrsz.-ú  „kivett telephely” minősítésű 4823 m2 térmértékű ingatlan elidegenítésére

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


Nyírbátori 1478/8 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 1797 m2 térmértékű ingatlan elidegenítése

 Pályázati felhívás

Nyírbátor, Szentvér utca 20. szám alatti 63 m2 alapterületű helyiség bérbeadása

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


Nyírbátor, Szentvér utca 20. szám alatti 120 m2 alapterületű helyiség bérbeadása

 Pályázati felhívás


NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA 2020. ÉVRE

 Pályázati felhívás


A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vízellátási művezető munkatársat keres stabil hátterű, fejlődési lehetőséget biztosító, a generációs és családbarát igényekhez jól illeszkedő társaságunk vízellátási művezetői állást hirdet.

 Pályázati felhívás


Pályázati felhívás a Nyírbátori Polgármesteri Hivatal belső ellenőr munkakör betöltésére

 Pályázati felhívás


Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

 Pályázati felhívás


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2020. (I.29.) önkormányzati határozatban kapott felhatalmazás alapján pályázatot hirdet a Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság (4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1.) ügyvezetői munkakörének betöltésére munkaviszony keretében.

 Pályázati felhívás


Pályázat a Nyírbátori Ipari Parkban található a nyírbátori 0119/55 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítási eljárás és termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése után kialakuló nyírbátori 0119/59 hrsz.-ú „kivett telephely” minősítésű 3000 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


Pályázati felhívás a Munkásszálló üzemeltetésére

 Pályázati felhívás

 1. melléklet


A nyírbátori 1420 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítási eljárás után kialakuló nyírbátori 1420 hrsz.-ú „kivett beépítetlen terület” minősítésű 1441 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére kiírt pályázat

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


Nyírbátor Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nyírbátor, Császári u. 79. szám alatt lévő ( nyírbátori hrsz. 0135/7) munkásszálló üzemeltetésére

 Pályázati felhívás


A Nyírbátori Ipari Parkban található a nyírbátori 0116/5 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítási és erdő igénybevételi eljárás után kialakuló nyírbátori 0116/6 hrsz.-ú „kivett telephely” minősítésű 5000 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére kiírt pályázat

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek

 1. melléklet

 2. melléklet


A Szénaréti Lakópark területén található a nyírbátori 6025, 6026/1, 6026/2, 6027 hrsz.-ú ingatlanokból telekalakítási eljárás után kialakuló nyírbátori 6025/2 hrsz.-ú „kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület” minősítésű 5512 m2 térmértékű ingatlan feltételes elidegenítésére kiírt pályázat

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek

 1. melléklet

 2. melléklet


A 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 24. sz. alatti társasházhoz tartozó nyírbátori 2528/5/A/2 hrsz.-ú 104 m2 térmértékű „Polgárőrség, ügyvédi iroda” megnevezésű ingatlan elidegenítésére kiírt pályázat

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


PÁLYÁZAT LAKOSSÁGI INTERNET-HOZZÁFÉRÉS ÉS HASZNÁLAT TÁMOGATÁSÁRA

 Pályázati felhívás

 Pályázati űrlap


Ösztöndíjpályázatok

  • I. Nyírbátor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan a felsőoktatási hallgatók számára  az  „A” TÍPUSÚ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
  • II. Nyírbátor Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a  „B” TÍPUSÚ   Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 Pályázati felhívás

 "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDIJ PÁLYÁZAT MELLÉKLETEI


Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

 Pályázati felhívás


Pályázati felhívás homlokzat-felújítás támogatására a Nyírbátor Város Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzti rendelete alapján

 Pályázati felhívás


Települési folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére pályázati felhívás

 Pályázati felhívás


"Az év sportolója" felhívás

 Pályázati felhívás

 Javaslattételi űrlap


Diákösztöndíj pályázati felhívás

 Pályázati felhívás

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS FIATAL ALKOTÓK ÖSZTÖNDÍJÁRA A 2019/2020-AS TANÉVRE

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS BÁTORÍTÓ SZOCIÁLIS SPORT ÖSZTÖNDÍJRA A 2019/2020-AS TANÉVRE


A Szénaréti Lakópark területén található, telekalakítási eljárás után kialakuló nyírbátori 6055/1 hrsz.-ú „zártkerti művelés alól kivett terület” minősítésű 5706 m2 ingatlanra vonatkozó pályázat

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


Nyírbátori helyszínű képzések

 Kísérőlevél

 Képzési helyek listája


Játszóterek kialakítása Nyírbátorban Közbeszerzés - Műszaki dokumentáció

Játszótér műszaki dokumentumok


A telekalakítási eljárás során kialakuló nyírbátori 0116/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására vonatkozó pályázat

 Pályázati felhívás

 Részletes pályázati feltételek


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK A 2019/2020-AS TANÉVRE:
A dokumentumok a címre kattintva letölthetők.


 ÓVODATEJ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 ÓVODATEJ FELOLVASÓ LAP
 


Pályázatot kiíró

Pályázat célja, indoklása

Pályázat eredménye

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

nyílt pályázat az önkormányzati tulajdonú 0118/3, 0118/4 hrsz.-ú „kivet telephely” minősítésű ingatlanok értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződéskötés a nyertes pályázóval 2017. június 7-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

nyílt pályázat az önkormányzati tulajdonú 1478/5 hrsz.-ú „kivet telephely” minősítésű ingatlan értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződéskötés a nyertes pályázóval 2017. július 31-én

Nyírbátor Város Önkormányzata

Meghívásos ajánlattétel az önkormányzati tulajdonú 0118/3, 0118/4, 0118/5 „erdő” területek véghasználatára, a letermelt faanyag értékesítésére

Eredményes, adásvétellel vegyes vállalkozási szerződéskötés a nyertes pályázóval 2017. április 3-án

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyílt kétfordulós pályázati felhívás az önkormányzati tulajdonú 7001/15, 7001/16 hrsz.-ú kivett belterületi ingatlanok értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés kötése a nyertes pályázóval 2017. október 27-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Kétfordulós nyilvános pályázat a kertészeti telepen található kertészeti tárgyi eszközök, építmények, értékesítésére

Eredménytelen

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Kétfordulós nyilvános pályázat a kertészeti telepen található kertészeti tárgyi eszközök, építmények, értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződések kötése a nyertes pályázókkal

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyírbátor, Báthori u. 5. szám alatti nem lakás célú helyiség bérbeadása

Eredménytelen, 2018. február 5.

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Meghívásos pályázati eljárás a megmaradt kertészeti eszközök értékesítésére, illetőleg építmények bérletére

Eredményes, bérleti szerződés, vételi jogot alapító okirat, 2018. február 7-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyírbátor, Szabadság tér 8-9. szám alatti nem lakás célú helyiség bérbeadása

Eredménytelen, 2018. február 15.

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyírbátor, Szabadság tér 24. szám alatti nem lakás célú helyiség bérbeadása

Eredménytelen, 2018. február 15.

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyílt egyfordulós pályázati kiírás megmaradt tárgyi eszközök értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés kötése, 2018. március 1.

 

 

Pályázatot kiíró

Pályázat célja, indoklása

Pályázat eredménye

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Meghívásos pályázati kiírás, az önkormányzati tulajdonú erdőterületek 2018. évi erdőápolási, pótlási, illetve erdőfelújítás első kivitelének elvégzésére

Eredményes, vállalkozási szerződéskötés 2018. március 23-án a nyertes pályázóval

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyílt kétfordulós pályázati kiírás a nyírbátori 2528/5/A/3 hrsz.-ú társasházi albetéthez tartozó 18,37 m2 „porta” megnevezésű ingatlanrészlet értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés megkötésére jogosult a pályázó a képviselő-testület 2018. március 29-én jóváhagyott pályázat értékelés alapján

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Meghívásos pályázati kiírás az önkormányzati tulajdonú nyírbátori 0167/7 hrsz.-ú 106C2 erdőrészlet 2018. évi véghasználata során letermelt faanyag értékesítésére a faanyag letermelésére a véghasználatot követő ültetést megelőző talajelőkészítésre

Eredményes, adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés kötése a nyertes pályázóval 2018. április 4-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

egyfordulós, feltételes nyílt pályázati kiírás a nyírbátori 047/1-4, 049/7-12, 051/11-19, 045/6-20 34 db „kivett telephely” minősítésű 39 ha 6869 m2 össztérmértékű ingatlan értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés kötés a nyertes pályázóval 2018. július 11-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonát képező 4300 Nyírbátor, Fáy András u. 19. sz. alatt található nyírbátori 4225 hrsz.-ú, Nyírbátori Meseház Óvoda ingatlanának és az ingatlanon található épületek, építmények és ingóságok értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés kötés a nyertes pályázóval 2018. november 23-án

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

meghívásos, zártkörű pályázat az önkormányzati tulajdonú nyírbátori 0118/6 hrsz.-ú 10 A1, 10 B1, 10 E erdőtervi jelű erdőrészlet véghasználatára, a letermelt faanyag értékesítésére, tuskótlanítására

Eredményes, adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés kötése a nyertes pályázóval 2018. december 12-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

egyfordulós nyilvános pályázati kiírás a nyírbátori 0119/43 hrsz-ú „kivett telephely” minősítésű 4404 m2 össztérmértékű külterületi ingatlan értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés kötés a nyertes pályázóval 2019. február 5-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

egyfordulós nyilvános pályázati kiírás a nyírbátori 0119/47 hrsz-ú „kivett telephely” minősítésű 3000 m2 össztérmértékű külterületi ingatlan értékesítésére

Eredményes, adásvételi szerződés kötés a nyertes pályázóval 2019. február 21-én

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

egyfordulós, feltételes pályázati kiírás nyírbátori 0119/54 hrsz.-ú „kivett vízállás” minősítésű 3676 m2 térmértékű külterületi ingatlan értékesítésére

Eredményes, telekalakítás lezárta után adásvételi szerződés kötése a nyertes pályázóval

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

az Önkormányzat 2019. évi erdőápolási, pótlási, illetve nemes nyár erdőfelújítás első kivitelének elvégzésére zártkörű meghívásos pályázat

Eredményes, vállalkozási szerződés kötése a nyertes pályázóval 2019. március 20-án

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

az önkormányzati tulajdonú nyírbátori 0167/7 hrsz.-ú 106 C3 5,38 ha erdőrészlet véghasználata, a véghasználat során letermelt faanyag értékesítése a véghasznált terület erdőtelepítésre történő előkészítése

Eredményes, adásvétellel vegyes vállalkozási szerződés megkötése a nyertes pályázóval 2019. április 2-án

Nyírbátor Város Önkormányzata Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága

Nyírbátor, Zrínyi u. 4. fsz. 5. szám alatti 125 m2-es nem lakás célú helyiség 5 éves időtartalmú bérletére

Eredményes, bérleti szerződés megkötése a nyertes pályázóval 2019. május 1-jén