A Bolyai János Gimnázium és Általános Iskola ingyenes képzést hirdet általános iskolai végzettség és érettségi megszerzésére.

További információkért kattintson ide


Nyírbátori Közjegyzői Iroda Hirdetményei:

Hirdetményi idézés (Beri Szintia Tekla) hagyatéki eljárásban

Hirdetményi idézés (Halupa János Mihály) hagyatéki eljárásban


Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testület 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki esélyteremtő szociális tanulmányi ösztöndíjra.

Pályázati felhívás

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki Bátorító Szociális Sport Ösztöndíjra.

Pályázati felhívás

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testület 2/2021.(I.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki Fiatal Alkotók Ösztöndíjára.

Pályázati felhívás

Az ösztöndíjak benyújtásához szükséges dokumentumok:

Adatlap

Osztályfőnöki jellemzés

Szociális Szolgálat javaslata


Hirdetmény Körzeti megbízott fogadóóráról

Hirdetmény


Tájékoztató

Nyírbátor Város Képviselő-testülete a szeptemberi iskolakezdés kiadásainak mérséklésére iskolakezdési támogatást nyújt az azt kérelmező szülők/törvényes képviselők részére.
A hatályos jogszabály szerint iskolakezdési támogatás iránti kérelmet nyújthat be az a szülő/törvényes képviselő tárgyév május 1. és szeptember 30. napja között, akinek
­ Nyírbátorban állandó lakóhellyel rendelkező, 6. életévét betöltött gyermeke tárgyév szeptember 1. napján általános iskolában vagy középiskolában nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytat, és
­ háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér bruttó összegének 500%-át.
Az iskolakezdési támogatást a gyermek után csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. 
Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek megállapodás, hatósági vagy bírósági döntés alapján elhelyezésre került.
A kérelemhez csatolni kell
­ a tanuló lakcímkártyájának másolatát,
­ a tanulmányaikat tárgyév szeptember 1. napján kezdő tanulók esetében a beiratkozásról szóló igazolást,
­ a 16. életévüket betöltött tanulók esetében az érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról,
­ a különélő szülők esetében a gyermek elhelyezéséről szóló dokumentum másolatát.
Az iskolakezdési támogatás összege: 10.000,- Ft/tanév/tanuló.
A megállapított pénzbeli ellátást a Polgármesteri Hivatal folyósítja a kérelem beadásának hónapját követő hónap utolsó napjáig a kérelmező részére postautalványon vagy lakossági folyószámlára való átutalással.
A kérelem szeptember 30. napjáig nyújtható be a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalnál (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) ügyfélfogadási időben: Hétfő 08.00-12.00 és 13.00-17.00 Csütörtök: 08.00-12.00 és 13.00-16.00 óráig.

Nyírbátori Város Önkormányzata Képviselő-testületének Fejlesztési és Gazdasági Bizottsága (4300 Nyírbátor Szabadság tér 7.) a Képviselő-testület 30/2024. (III.27.) önkormányzati határozat II. pontja alapján árverés útján történő értékesítésre meghirdeti a Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában álló 4300 Nyírbátor, Nyírbátor, Szabadság tér 24. a 2528/5/A/3, hrsz-ú társasházi albetéthez tartozó, kb: 35 m2 területű, könyvtár bejárat folyosó részt.

Hirdetmény


Hirdetmény Óvodai beiratkozásról


NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT HIRDET A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA A 2024-ES ÉVRE

pályázati kiírás

közzétételi kérelem

átláthatósági nyilatkozat

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

4. sz. melléklet


 

Nyírbátor város településrendezési eszközök 2023. évi V. és VIII. számú módosítása- partnerségi egyeztetés

meghívó