e-Papír-on indítható ügyintézés

Kérjük, előbb szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az elektronikus ügyintézést használva, a kívánt ügyben a nyomtatvány rendelkezésre áll-e. Amennyiben nem áll rendelkezésre a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken keresztül a kívánt nyomtatvány, akkor Ön a továbbiakban az e-Papír szolgálatás - https://epapir.gov.hu/ - igénybevétele útján tudja az ügyét intézni, kiválasztva a lenti Nyomtatványok egyikét, majd azt kitöltve pdf vagy jpg formátumban csatolva, továbbíthatja azt a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalhoz.

Elektronikus ügyintézés

Nyírbátori Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Adó csoport 

Adóügyekkel kapcsolatos eljárás, feladatok

Elektronikus ügyintézés Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül:  https://ohp-20.asp.lgov.hu 

Adóügyekkel kapcsolatos nyomtatványok a linkre kattintva érhetőek el: 

 

HATÓSÁGI IRODA

Hatósági feldatokkal kapcsolatos ügyintézés

Fakivágással kapcsolatos tájékoztatóFakivágási kérelemKereskedelmi ügyekTájékoztatásKereskedelem és telephely nyilvántartásokVásárlók könyveTelephely engedélyezési eljárásVásár, piactartási engedélyezési eljárásSzálláshely-üzemeltetési ügyekRendezvénytartási ügyek

Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges, a tárolási hely alkalmasságát tanúsító jegyzői igazolás kiadásához

Üzletek éjszakai nyitvatartásával és a zajvédelemmel kapcsolatos helyi szabályok szabályok:

Anyakönyvvezetés

Anyakönyvi eljárások

Anyakönyvi kivonatok kiállításaHaláleset bejelentése és anyakönyvvezetésHázasságkötéssel kapcsolatos eljárásokNévváltoztatásÚjszülött anyakönyvvezetésével kapcsolatos ügyekHagyatéki ügyekben tájékoztatás

Szociális csoport

Gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyekKöztemetésRendkívüli települési támogatásHátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos ügyek

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA

Városüzemeltetési csoport

Városüzemeltetési csoport feladatai

 

Városfejlesztési csoport

Városfejlesztési csoport feladatai

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Belterület

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Sétány

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Külterület

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Településszerkezeti Terv

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének készítéséhez

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

Címfelülvizsgálat hirdetményei

Címfelülvizsgálat hirdetményei

Címfelülvizsgálat hirdetményei

Címfelülvizsgálat hirdetményei

Rendezési tervvel kapcsolatos dokumentumok, módosítások:

Településfejlesztési koncepció, véleményezési szakasz (Helyezetelemző,helyzetértékelőHelyzetfeltáró dokumentumÖrökségvédelmi vizsgálatTelepülésfejlesztési koncepció,

Nyírbátor Város településrendezési eszközeinek készítése – előzetes tájékoztatás 

Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció
Nyírbátor Város Településrendezési eszközeinek - készítéséhez - Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása

 Lakossági Fórum meghívója

Új településrendezési eszközök készítésének munkaközi tájékoztatása

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) – Tervezői változat

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Belterület – Tervezői változat
Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Sétány – Tervezői változat
Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Külterület – Tervezői változat
Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Jelmagyarázat-Tervezői változat

Munkásszállás: Véleményezési dokumentáció Nyírbátor ETD Környezeti, Lakossági hirdetmény, Lakossági fórum meghívója

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „Unilever üzemfejlesztés és oktatási intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés” településrendezési eszközök módosítása

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „Sport és Oktatás - 2020”

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „MSK - 2020 ”

 Felhívás - Lakossági fórum elektronikus úton

 Lakossági hirdetmény

Tájékoztató településrendezési eszközök 2021./I. évi módosításáról

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „ M ó d o s í t á s o k - 2021”

 Véleményezési dokumentáció

 Teljeseljárás – Előzetestájékoztatási dokumentáció

 Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció

 Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „ M ó d o s í t á s o k II.- 2021”

 Környezetvizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció

 Egyszerűsített eljárás - Véleményezési dokumentáció

 Lakossági fórum

Településképi rendelet módosítása

Lakossági Fórum

Településképi rendelet módosítás tervezete

Vagyongazdálkodási csoport

Vagyongazdálkodási csoport feladatai