Kútfúrással kapcsolatos tájékoztató és nyomtatványok

 Tájékoztató          Kút létesítés           Kút fennmaradás         Kút megszüntetés

 

e-Papír-on indítható ügyintézés

Kérjük, előbb szíveskedjen meggyőződni arról, hogy az elektronikus ügyintézést használva, a kívánt ügyben a nyomtatvány rendelkezésre áll-e. Amennyiben nem áll rendelkezésre a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken keresztül a kívánt nyomtatvány, akkor Ön a továbbiakban az e-Papír szolgálatás - https://epapir.gov.hu/ - igénybevétele útján tudja az ügyét intézni, kiválasztva a lenti Nyomtatványok egyikét, majd azt kitöltve pdf vagy jpg formátumban csatolva, továbbíthatja azt a Nyírbátori Polgármesteri Hivatalhoz.

Elektronikus ügyintézés

Nyírbátori Polgármesteri Hivatal másolatkészítési szabályzata

Adó csoport 

Adóügyekkel kapcsolatos eljárás, feladatok

Elektronikus ügyintézés Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül:  https://ohp-20.asp.lgov.hu 

Adóügyekkel kapcsolatos nyomtatványok a linkre kattintva érhetőek el: 

 

HATÓSÁGI IRODA

Hatósági feldatokkal kapcsolatos ügyintézés

Kérelem a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges, a tárolási hely alkalmasságát tanúsító jegyzői igazolás kiadásához

Üzletek éjszakai nyitvatartásával és a zajvédelemmel kapcsolatos helyi szabályok szabályok:

Anyakönyvvezetés

Anyakönyvi eljárások

Anyakönyvi kivonatok kiállításaHaláleset bejelentése és anyakönyvvezetésHázasságkötéssel kapcsolatos eljárásokNévváltoztatásÚjszülött anyakönyvvezetésével kapcsolatos ügyekHagyatéki ügyekben tájékoztatás

Szociális csoport

Gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyekKöztemetésRendkívüli települési támogatásHátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos ügyek

 

ÖNKORMÁNYZATI IRODA

Városüzemeltetési csoport

Városüzemeltetési csoport feladatai

Városfejlesztési csoport

Városfejlesztési csoport feladatai

Lakossági fórum meghívó

2024.04.25-től hatályos településrendezési eszközök

5 2022. (III.25.) HÉSZ.egységes.pdf

Jelmagyarázat S-1-3 - módosított.pdf

Nyírbátor RT Belterületi szabályozási terv S-2 - 15_2024 önk rendelet.pdf

Nyírbátor RT Külterületi szabályozási terv S-1 - 15_2024 önk rendelet.pdf

Nyírbátor RT Településszerkezeti terv T-1 - 41_2024 önk határozat.pdf

2024.03.28.-2024.04.24.-ig hatályos településrendezési eszközök

04 Nyírbátor RT Szabályozási terv - Jelmagyarázat S-1-3 - módosított

5 2022. (III.25.) HÉSZ.egységes

külterületi szabályozás-2._mell_klet__j

Nyírbátor RT Szab BT S-2 - 12_2024

2023.12.19. napjától hatályos településrendezési eszközök

Nyírbátor RT SzabBT S-2

Nyírbátor RT SzabKT S-1

Nyírbátor RT Településszerkezeti Terv

5 2022 (III.25.) HÉSZ

2023.11.18.-2023.12.19-ig  hatályos településrendezési eszközök

5 2022 (III.25.) HÉSZ

Nyírbátor RT-Jelmagyarázat

Nyírbátor RT SzabBT S-2

Nyírbátor RT SzabKT S-1

2023.05.18. napjától hatályos településrendezési eszközök

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III.25.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Helyi Építési Szabályzatáról

Nyírbátor Város belterületi szabályozási terve

Szabályozási terv KT S-1 

Szabályozás Terv Jelmagyarázat S-1-3

Várostörténeti sétány S-3

2022.09.08.- 2023.05.17. napjáig hatályos településrendezési eszközök

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III.25.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Helyi Építési Szabályzatáról

Nyírbátor Város belterületi szabályozási terve

Szabályozási terv KT S-1 

Szabályozás Terv Jelmagyarázat S-1-3

Változások tervlapja V-1

Várostörténeti sétány S-3

Régi településrendezési eszközök

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Belterület

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Sétány

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Külterület

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Településszerkezeti Terv

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének készítéséhez

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2018

2022.04.24-2022.09.07. napjáig hatályos településrendezési eszközök

Helyi Építési Szabályzat

Szabályozási terv BT S-2 

Szabályozási terv KT S-1 

Szályozás Terv Jelmagyarázat S-1-3

Változások tervlapja V-1

Várostörténeti sétány S-3

Rendezési tervvel kapcsolatos dokumentumok, módosítások:

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosítása -2022   Hirdetmény Környezeti vizsgálat

Településfejlesztési koncepció, véleményezési szakasz (Helyezetelemző,helyzetértékelőHelyzetfeltáró dokumentumÖrökségvédelmi vizsgálatTelepülésfejlesztési koncepció,

Nyírbátor Város Településrendezési Terv Módosításához
KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT LEFOLYTATÁSÁHOZ EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Nyírbátor Város településrendezési eszközeinek készítése – előzetes tájékoztatás 

Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció
Nyírbátor Város Településrendezési eszközeinek - készítéséhez - Előzetes tájékoztatási dokumentáció

Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása

 Lakossági Fórum meghívója

Új településrendezési eszközök készítésének munkaközi tájékoztatása

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) – Tervezői változat

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Belterület – Tervezői változat
Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Sétány – Tervezői változat
Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Szabályozási Terv - Külterület – Tervezői változat
Nyírbátor Város Településrendezési Terv - Jelmagyarázat-Tervezői változat

Új településrendezési eszközök készítésének véleményezési szakasza - véleményezési és környezeti értékelés dokumentáció

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Alátámasztó munkarész

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Környezeti értékelés

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Településszerkezeti terv

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Szerkezeti terv leírása

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Változások tervlapja

Nyírbátor Város Településrendezési Terv - HÉSZ tervezet

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Szabályozási terv - Jelmagyarázat

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Szabályozási terv - Külterület

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Szabályozási terv - Belterület

Nyírbátor Város Településrendezési Terv – Szabályozási terv - Várostörténeti sétány

Tájékoztatás


Munkásszállás: Véleményezési dokumentáció Nyírbátor ETD Környezeti, Lakossági hirdetmény, Lakossági fórum meghívója

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „Unilever üzemfejlesztés és oktatási intézmény fejlesztéséhez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztés” településrendezési eszközök módosítása

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „Sport és Oktatás - 2020”

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „MSK - 2020 ”

 Felhívás - Lakossági fórum elektronikus úton

 Lakossági hirdetmény

Tájékoztató településrendezési eszközök 2021./I. évi módosításáról

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „ M ó d o s í t á s o k - 2021”

 Véleményezési dokumentáció

 Teljeseljárás – Előzetestájékoztatási dokumentáció

 Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció

 Országos, kiemelt térségi és megyei övezetek területi lehatárolása

Nyírbátor Város Településrendezési Tervének módosításához - „ M ó d o s í t á s o k II.- 2021”

 Környezetvizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció

 Egyszerűsített eljárás - Véleményezési dokumentáció

 Lakossági fórum

Partnerségi hirdetmény

 Lakossági fórum (Szénarét)

 Lakossági fórum (Napelempark)

PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY ÉS LAKOSSÁGI FÓRUM MEGHÍVÓ
 Nyírbátor város településrendezési eszközök 2023. évi III. számú módosítása, partnerségi egyeztetése vonatkozásában  „471. számú főút Nyírbátor elkerülő út megvalósítása érdekében”

01 Nyírbátor RT módosítás - Utak 2023 - Környezeti vizsgálat szükségessége

02 Nyírbátor RT módosítás - Utak 2023 - Véleményezési dok

03 Nyírbátor RT Településszerkezeti terv T-1 - módosított

04 Nyírbátor RT Szabályozási terv - Jelmagyarázat S-1-3 - módosított

05 Nyírbátor RT Szabályozási terv - Külterületi szab terv S-1 - módosított

06 Nyírbátor RT Szabályozási terv - Belterületi szab terv S-2 - módosított

E_01_RE1_01_V01

01_EVD_DK_elk

EVD_Nyírbátor_elkerülő

VKI_Nyírbátor_elkerülő

E_01_E1_00.00_V01

E_01_E1_01.01_V01_compressed

E_01_E1_02.01_V01

 
EVD HATAROZAT_4094-27.pdf_alairt
 

 Nyírbátor város településrendezési eszközök módosítása, partnerségi egyeztetése vonatkozásában  (Módosítások-2023.I.)   Nyírbátor RT módosítás

Településképi rendelet módosítása

Lakossági Fórum

Településképi rendelet módosítás tervezete

Szénaréti elhelyezési szabályok módosítása” – környezeti vizsgálat jelentőségének eldöntéséhez készült szakértői vélemény

Vagyongazdálkodási csoport

Vagyongazdálkodási csoport feladatai

 L A K Á S I G É N Y L É S I    A D A T L A P a Szénaréti Lakópark területén található és a költségelven megállapított lakbérek alkalmazása mellett bérbeadásra kerülő bérlakások igénybevételére